Wat betekent de nieuwe wetgeving van De Nederlandsche Bank voor cryptobedrijven

Op 8 november waren de CEO van Bitmymoney Robert-Reinder Nederhoed en compliance officer Mieke de Haas aanwezig bij het seminar van De Nederlandsche Bank (DNB) over de nieuwe wetgeving, waardoor cryptobedrijven vanaf 10 januari 2020 onder toezicht vallen van DNB.

Cryptobedrijven mogen alleen diensten aanbieden aan Nederlandsche klanten als zij een registratie hebben gekregen van DNB. Deze wetgeving gaat gelden voor alle cryptobedrijven, die diensten aanbieden aan Nederlandsche klanten (Bitvavo), dus ook voor buitenlandse bedrijven (Coinbase). 

De nieuwe wetgeving is een aanpassing van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering) als gevolg van een aanpassing van de Europese anti-witwasrichtlijn. Naast wijzigingen voor andere bedrijfstakken om witwassen te voorkomen zijn de cryptobedrijven expliciet in de wetgeving opgenomen.

Wat verandert er voor cryptobedrijven?

Een cryptobedrijf moet een registratie bij DNB aanvragen en zal onder toezicht komen van DNB. Ze moeten hiervoor gaan betalen voor dit toezicht, de precieze kosten zijn nog niet bekend.

De meeste brokers die wij hebben gesproken hebben de meeste maatregelen al genomen om klanten te beschermen en fraude en oplichting te voorkomen. Ook waren de meeste brokers erg streng in het verifiëren van je identiteit. Het aanleveren van ongebruikelijke transacties is nieuw. Hieronder een korte opsomming van de maatregelen.

Melden van ongebruikelijke transacties

Cryptobedrijven zijn opgenomen in de lijst van bedrijven die ongebruikelijke transacties moeten gaan melden aan de FIU (Financial Intelligence Unit) in Nederland. Bedrijven die nu al moeten melden zijn juweliers, notarissen, bedrijven die iDEAL verzorgen voor webshops, advocaten, garagehouders e.d.

Ken-je-klant (Know your Customer)

Dit betekent dat bedrijven de identiteit moeten kennen van de klant. Crypto wordt als verhoogd risico gezien door de autoriteiten wegens de vermeende anonimiteit van de transacties. Alle bitcoin transacties zijn zichtbaar, maar niet te koppelen aan een persoon.

Transactiemonitoring & proof of funds

Transacties van klanten moeten bewaakt worden en waar nodig moet gevraagd worden naar de herkomst van de gelden (euro’s of Bitcoin) om witwassen te voorkomen.

Toetsing van het bestuur op geschiktheid en betrouwbaarheid

Het bestuur van ieder bedrijf zal worden getoetst door DNB op geschiktheid en betrouwbaarheid. Deze toets is geheel nieuw en wordt tot nu toe alleen op financiële instellingen zoals banken en verzekeraars toegepast.

Wat verandert er voor jou als klant?

Als gebruiker zul je er weinig van merken, want veel van deze maatregelen worden al toegepast om klanten te beschermen en fraude en oplichting te voorkomen. Het kan zo zijn dat je bij een broker waar je nog geen identiteitsverificatie hebt uitgevoerd, je nu opeens moet identificeren.

Bitmymoney is van mening dat je voor een klein bedrag Bitcoin moet kunnen kopen, zonder je te identificeren. Voor dit soort transacties is de inbreuk op de privacy niet te rechtvaardigen. Zij doen hun best om de DNB hiervan te overtuigen.

Een reactie plaatsen