Hoe gaat SATOS om met de vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD5)?

Als je het cryptonieuws een beetje in de gaten houdt, dan heb je er ongetwijfeld over gehoord: Op 10 januari 2020 gaat de vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) in en moeten cryptobedrijven zich aan strenge regels gaan houden. Voldoe je als broker of exchange niet aan de gestelde eisen? Dan kan dit betekenen dat je registratie bij De Nederlandse Bank (DNB) direct wordt ingetrokken, moeten alle werkzaamheden worden gestaakt en heeft dat in feite het faillissement van het bedrijf tot gevolg.

De belangrijkste boodschap SATOS wil meegeven is dat jullie je cryptocurrencies zoveel mogelijk in eigen beheer moeten houden. Laat je cryptocurrencies nooit beheren door een instelling, want als deze failliet gaat of op een andere manier verdwijnt, ben jij je cryptocurrencies kwijt. Baas zijn over eigen vermogen is waar SATOS voor staat en dat zien wij dan ook als de kern van de cryptocurrency-revolutie. Koop je bij SATOS cryptocurrencies? Dan blijven die altijd volledig in je eigen beheer.

De strenge eisen die begin dit jaar van kracht worden hebben sommige partijen doen besluiten om de stekker uit hun project of bedrijf te trekken. Het Nederlandse Coingarden maakte begin december bekend ermee op te houden en ook het populaire BottlePay, een op het Lightning Network gebaseerde dienst, heeft vanwege de regeldruk besloten om te stoppen.

Vanaf 10 januari 2020 geldt in Nederland een registratieplicht voor cryptobedrijven en om in aanmerking te komen voor een registratie moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Ten eerste dient DNB overtuigd te zijn van de juistheid van de door het cryptobedrijf in kwestie aangeleverde gegevens.
  • Ten tweede dienen de beleidsbepalers die de dagelijkse leiding hebben binnen het cryptobedrijf in kwestie geschikt te zijn voor die positie en dienen er geen twijfels te zijn over hun betrouwbaarheid.
  • Het bedrijf moet zich conformeren aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (SW).

Wat betekent dit voor SATOS?

Dit betekent concreet dat SATOS de verificatieprocessen moet herzien om aan de eisen voor de registratie te voldoen. De één-cent-verificatie voor je bankrekening en een selfie met je identiteitsbewijs zijn helaas niet voldoende om aan deze eisen te voldoen. Cryptocurrencies zijn door DNB gekwalificeerd als producten met een zeer hoog risicoprofiel en de Europese Unie ziet verificatie op afstand als een vorm van klantacceptatie waar een hoog risico aan hangt.

Op basis van onderzoek van professionele consultants, is SATOS tot de conclusie gekomen dat er een aantal nieuwe verificatiemethodes toegevoegd dient te worden om aan deze strenge eisen te voldoen. In eerste instantie waren ze hier niet happy mee, ze willen het koop- en verkoopproces namelijk zo toegankelijk en eenvoudig mogelijk houden. Maar het toffe is dat ze door het ontwikkelen en testen van nieuwe methode hebben ontwikkeld waardoor de verificatie nu slechts enkele minuten duurt en je daarna vrijwel nooit meer last van ze hebt. Dat betekent dat het nieuwe verificatieproces uiteindelijk zelfs minder tijd in beslag neemt dan het verificatieproces dat ze voorheen hadden! Niet verkeerd toch? Natuurlijk blijven ze de ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving in de gaten houden en zullen ze er alles aan doen om het verificatieproces in de toekomst nog eenvoudiger te maken.

Wat vindt SATOS hier nou van?

Hoewel ze het niet helemaal eens zijn met de manier waarop de registratieplicht in de implementatiewetgeving is terechtgekomen, zijn ze er trots op dat we een manier hebben gevonden om de klanten er zo min mogelijk van te laten merken. In eerste instantie was Nederland voornemens om een vergunningstelsel in te voeren voor aanbieders van wisseldiensten en cryptocurrency wallets, maar de AMLD5 bleek dat te blokkeren. Als reactie daarop is de registratieplicht bedacht, maar de wetgever heeft het voor elkaar gekregen om daar alsnog een verkapte vorm van het vergunningstelsel in te krijgen. Dat is niet heel netjes en door sommigen zelfs een democratisch dieptepunt genoemd. Het betekent namelijk dat cryptobedrijven aan strengere regels moeten voldoen dan andere meldingsplichtige instellingen en dat kan niet de bedoeling van de Europese richtlijn zijn.

SATOS vindt het zonde dat de veelbelovende crypto-industrie het op deze manier zo moeilijk gemaakt wordt. Zij zijn ervan overtuigd dat Bitcoin in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen op het financiële wereldtoneel. Landen die een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers scheppen, zullen uiteindelijk ook het meeste van dit toekomstige succes profiteren. De implementatie van strenge regels, die op sommige vlakken ook nog behoorlijk onduidelijk zijn, maken van compliance een kostbare operatie voor bestaande cryptobedrijven; laat staan voor nieuwe bedrijven om zich in Nederland te vestigen. Zij vinden het zonde dat er weinig is geluisterd naar de industrie en dat mensen met verstand van de materie grotendeels zijn genegeerd. Er lijkt nu met grote haast een wetsvoorstel doorheen geperst te zijn wat innovatie en ondernemerschap in Nederland een stukje moeilijker gaat maken.

Enfin, Inmiddels is het bijna 10 januari en gaan we ook dit jaar vrolijk door met het in- en verkopen van cryptocurrency, rechtstreeks vanuit je eigen wallet – zoals Satoshi het bedoeld heeft.

Een reactie plaatsen