Is het weer tijd voor een altseason?

Bitcoin koelt nog steeds af van de behoorlijke stijging die het de afgelopen tijd heeft doorgemaakt. En ondanks dat de meeste altcoins nog aan hun wederopstanding moeten beginnen trekt Bitcoin vooralsnog alle alts mee omlaag. Maar de tijd lijkt rijp voor een altseason. Zit dat er inderdaad aan te komen?

Wat is een altseason?

Bitcoin brak de afgelopen weken door alle weerstandslevels heen en gaf de meeste altcoins het nakijken. Waar stijgingen en dalingen van Bitcoin vaak hand in hand gaan met stijgingen en dalingen van alts, was dat de afgelopen periode allesbehalve zo. De angst om de stijging van Bitcoin mis te lopen bewoog veel mensen ertoe hun alts te verkopen en in Bitcoin te investeren. Ondanks dat Bitcoin steeg, profiteerde de rest van de cryptomarkt daar dus maar beperkt van.

Tijdens een altseason gebeurt eigenlijk het tegenovergestelde: altcoins stijgen harder dan Bitcoin. Gedurende de afgelopen bullmarkt gebeurde dat een aantal keer. Meestal vonden zulke altseasons plaats nadat Bitcoin (tijdelijk) was uitgeraasd na een enorme stijging en even op adempauze moest komen. Investeringen verplaatsten zich van Bitcoin naar altcoins, die nog maar aan het begin stonden van een stijging en een inhaalslag te maken hadden. Het bekendste voorbeeld hiervan is het altseason dat plaatsvond nadat Bitcoin op 17 december 2017 zijn all-time-high bereikte. Veel investeerders stapten uit Bitcoin en investeerden hun winsten in alts. Veel grote altcoins bereikten daardoor hun all-time-high pas een maand later in januari 2018.

Waarom juist nu een altseason?

De laatste weken gonzen de geruchten over een aanstaand altseason rond in alle cryptocommunities. En daar zijn een aantal redenen voor. Ten eerste heeft Bitcoin de afgelopen drie maanden een gigantische stijging ondergaan, waarbij de koers ongeveer is verviervoudigd. Nu Bitcoin in wat rustiger vaarwater lijkt te zijn gekomen verwacht men dat, net als eind 2017, investeerders hun kapitaal verschuiven richting altcoins.

Daarbij staan veel altcoins historisch laag ten opzichte van Bitcoin. In de onderstaande afbeeldingen zie je dat goed weergegeven voor grote altcoins als Ethereum, Bitcoin Cash en Monero.

Doordat de meeste altcoins zo laag staan ten opzichte van Bitcoin, is de dominantie van Bitcoin in de cryptomarkt de afgelopen maanden enorm gestegen. Op moment van schrijven is 66% van de totale waarde van de cryptomarkt toe te schrijven aan de waarde van Bitcoin. Dat is uitzonderlijk hoog en is sinds begin 2017 niet meer zo hoog geweest.

Diversificeren naar altcoins?

Dat alles bij elkaar opgeteld maakt dat veel crypto-investeerders verwachten dat een altseason niet lang meer op zich laat wachten. Het lijkt inderdaad een logische vervolgstap, maar vergis je niet. De cryptomarkt heeft zich nog nooit eenvoudig laten voorspellen.

Ondanks dat geloof ik ook dat een altseason niet lang meer op zich laat wachten. De koersen van de meeste altcoins staan op dit moment in ieder geval zo laag dat het geen slecht idee lijkt om een deel van je portfolio te diversificeren naar andere coins dan Bitcoin.

Een reactie plaatsen